Kontrolní seznam: Jak vytvořit inkluzivní obsah

Jelikož se marketingoví pracovníci zaměřují na obsah, který oslovuje diváky, často se setkáváme s navrhováním a navrhováním kampaní s malými skupinami lidí podobných nám. Zatímco obchodníci usilují o personalizaci a zapojení, různorodost našich zpráv je příliš často přehlížena. A přehlížením kultur, pohlaví, sexuálních preferencí a postižení… naše zprávy určené k zapojení mohou ve skutečnosti marginalizovat lidi, kteří nejsou jako my. Inkluzivita by měla být prioritou každé marketingové zprávy. Bohužel