Pět ziskových pozic na jakémkoli tržišti

V mém dřívějším korporátním životě jsem byl neustále ohromen komunikační propastí mezi lidmi, kteří vyráběli produkty, a lidmi, kteří je prodávali a prodávali. Jako drotář a řešitel sociálních problémů bych se vždy snažil najít způsob, jak překlenout propast mezi tvůrci a obchodníky. Někdy byly tyto snahy úspěšné, jindy ne. Přesto v průběhu pokusu o vyřešení vnitřního fungování