DemandJump: Prediktivní marketing a konkurenční inteligence

Internet je úžasný zdroj dat, který, je-li těžen, může přinést spoustu znalostí. Ale podle letošního průzkumu CMO je pouze jedna třetina obchodníků schopna prokázat dopad svých marketingových výdajů, pouze polovina je schopna získat dobrý kvalitativní smysl pro dopad a téměř 20% je schopno měřit jakýkoli dopad . Není divu, že se očekává, že výdaje na marketingovou analytiku vzrostou v EU o 66%