Orientační: Analýza zákazníků s použitelnými statistikami

Big data již nejsou ve světě podnikání novinkou. Většina společností si o sobě myslí, že jsou řízeny daty; technologičtí lídři nastavují infrastrukturu sběru dat, analytici prosívají daty a obchodníci a produktoví manažeři se snaží z dat poučit. Navzdory shromažďování a zpracovávání více dat než kdy dříve společnostem chybí cenné poznatky o jejich produktech a jejich zákaznících, protože nepoužívají správné nástroje ke sledování uživatelů po celou cestu zákazníka

BlueConic: Sbírejte, sjednocujte a optimalizujte cestu zákazníka

S pomocí velkých dat a streamovacích technologií existuje nová řada platforem pro automatizaci marketingu, které poskytují centrální sklad v reálném čase, kde jsou zachyceny interakce uživatelů offline i offline a poté jsou na ně aplikovány marketingové zprávy a akce. BlueConic je jednou z takových platforem. Na vašich stávajících platformách shromažďuje a sjednocuje vaše interakce se zákazníky a poté vám pomáhá s vytvářením smysluplných marketingových zpráv. Schopnost reagovat v reálném čase a