Wishpond: Vytváření vln v generování olova a automatizaci

V odvětví automatizace marketingu je na obzoru bouře. Překážky vstupu nových platforem se snižují a snižují, vyspělé platformy pohlcují platformy podnikového marketingu a ty, které zůstaly uprostřed, čekají drsná moře. Buď se modlí, aby se mohli spolehnout na to, že jejich zákaznická základna vypadá pro kupujícího atraktivně, nebo musí snížit své ceny - hodně. Jeden narušitel v tomto odvětví

Zapier: Automatizace pracovního toku pro firmy

Nikdy jsem si neuvědomil, že budu muset počkat 6 let, než začneme vidět aplikace, které inteligentně vizualizují aplikační programovací rozhraní ... ale konečně se tam dostáváme. Yahoo! Pipes byl spuštěn v roce 2007 a měl několik konektorů pro manipulaci a připojení systémů, ale chyběla integrace s množstvím webových služeb a API, které explodovaly po celém webu. Zapier to zaklincuje… umožňuje vám automatizovat úkoly mezi online službami - aktuálně 181! Zapier je pro