Prohlížeč JSON: bezplatný nástroj pro analýzu a zobrazení výstupu JSON vašeho API

Jsou chvíle, kdy pracuji s API Object Notation API a potřebuji řešit, jak analyzuji vrácené pole. Většinou je to však obtížné, protože je to jen jeden řetězec. To je, když JSON Viewer přijde velmi užitečný, takže můžete odsadit hierarchická data, barevně je kódovat a poté procházet a vyhledat potřebné informace. Co je to JavaScript Object Notation (JSON)? JSON (objekt JavaScript