Jak mohou tržní ceny v reálném čase zvýšit výkonnost firmy

Vzhledem k tomu, že moderní svět klade stále větší důraz na rychlost a flexibilitu, schopnost vnášet do svých prodejních kanálů v reálném čase vysoce relevantní ceny a pokyny k prodeji mohou podnikům nabídnout konkurenci, pokud jde o plnění očekávání zákazníků. Se zvyšováním požadavků na výkon se samozřejmě zvyšuje i složitost podnikání. Tržní podmínky a obchodní dynamika se mění stále rychlejším tempem, což společnostem nedovoluje reagovat na spouštěcí ceny