Loop & Tie: B2B Outreach Gifting je nyní aplikací Salesforce na trhu AppExchange

Lekce, kterou i nadále učím lidi v B2B marketingu je, že nákup je stále osobní, i když pracuji s velkými organizacemi. Subjekty s rozhodovací pravomocí se zabývají svou kariérou, úrovní stresu, objemem práce a dokonce každodenním potěšením z práce. Jako poskytovatel služeb B2B nebo poskytovatelů produktů budou zkušenosti s prací s vaší organizací často převažovat nad skutečnými výsledky. Když jsem poprvé začal podnikat, byl jsem z toho zděšený. Já