S jakými metrikami měřit účinnost marketingu obsahu

Protože budování autority obsahu vyžaduje čas a dynamiku, společnosti často frustrují měřením účinnosti strategie a sladěním těchto metrik s generovanými výnosy. Máme tendenci diskutovat o metrikách z hlediska předních indikátorů a skutečných metrik konverzí. Ty dva spolu souvisejí, ale k rozpoznání dopadu příkladů lajků na konverze je zapotřebí určité práce. Možná, že se Facebook líbí více o vašem bzučivém humoru na vaší facebookové stránce