Jak využít sledování konverzí na Facebooku

Sledování konverzí je klíčovou součástí implementace analytiky jakéhokoli webu. Off-the-police Analytics nedokáže zjistit, zda návštěvník skutečně provedl konverzi. U některých webů se jedná o převod, když se stáhne bílá kniha, u některých e-mailové předplatné a u webů elektronického obchodu se jedná o skutečný nákup provedený na webu. Některé konverze se odehrávají mimo pracoviště, když potenciální zákazník zavolá a zavře. K měření konverzí je sledovací pixel nebo konverzní pixel