Storyworks1: Platforma pro doručování digitálního prodeje s ohledem na umístění

Storyworks1 poskytuje interaktivní mobilní prezentační platformu, která vyzbrojí váš tým v terénu nástroji, které pomáhají zvyšovat důvěryhodnost, sladit marketingovou strategii s realizací prodeje a rozvíjet obchodní vztahy s přehledy v reálném čase a akčními daty. Nový Opportunity Locator společnosti Storyworks1 poskytuje pracovníkům prodejního pole možnost synchronizovat jejich aktuální polohu s CRM prostřednictvím mobilního zařízení za účelem mapování blízkých vyhlídek a umístění a profilů klientů. Vyhledávač příležitostí přizpůsobuje informace na základě