Co je systém správy smluv? Jak populární jsou?

Ve třetím ročníku SpringCM State of Contract Management uvádějí, že pouze 32% respondentů průzkumu používá řešení pro správu smluv, což je o 6% více než v loňském roce. Systémy pro správu kontraktů poskytují organizaci prostředky pro bezpečné psaní nebo nahrávání kontraktů, distribuci kontraktů, monitorování aktivit, správu úprav, automatizaci procesu schvalování a agregaci statistik kontraktů pro reportování. To není překvapující, ale je alarmující, že drtivá většina společností zasílá smlouvy prostřednictvím