Infografika: Objevují se nové strategie, které podpoří růst maloobchodu se službou Google Ads

Sidecar ve své čtvrté výroční studii o výkonu maloobchodu ve službě Google Ads doporučuje, aby maloobchodníci v oblasti elektronického obchodování přehodnotili své strategie a našli mezeru. Společnost zveřejnila průzkum ve své zprávě Benchmarks Report 2020: Google Ads in Retail, komplexní studii o výkonu maloobchodního sektoru v Google Ads. Zjištění Sidecaru naznačují klíčová ponaučení, která by maloobchodníci měli vzít v úvahu po celý rok 2020, zejména v tekutém prostředí vytvořeném vypuknutím COVID-19. Rok 2019 byl konkurenceschopnější než kdykoli předtím,