Tipy a osvědčené postupy pro testování integrace Salesforce

Testování Salesforce vám pomůže ověřit vaše přizpůsobené integrace a funkce Salesforce s jinými podnikovými aplikacemi. Dobrý test zahrnuje všechny moduly Salesforce od účtů po potenciální zákazníky, od příležitostí k přehledům a od kampaní ke kontaktům. Stejně jako u všech testů existuje dobrý (efektivní a efektivní) způsob provedení testu Salesforce a špatný způsob. Co je tedy osvědčenou praxí testování Salesforce? Používejte správné testovací nástroje - testování Salesforce