Brand.net: Přesná geografická reklama a reklama založená na datech

Včera jsem měl oběd s dobrým přítelem Troyem Bruinsmou, uznávaným manažerem prodeje a marketingu. Před několika lety jsme pracovali na přímých poštovních kampaních pro Troye, když pracoval pro kabelovou společnost. S využitím čištění dat, jeho údajů o zákaznících, údajů o jejich předplatném, demografických údajů a TON práce ... jsme byli schopni profilovat jejich současné zákazníky a identifikovat podle domácnosti, u kterých rodin bylo víceméně pravděpodobné, že si předplatí konkrétní kabelové balíčky nebo