Jak by měli marketingoví pracovníci B2B zintenzivnit své marketingové strategie obsahu

Vzhledem k tomu, že pokračujeme v rozhovorech s vedoucími marketingu, zkoumáme online trendy a sledujeme výsledky našeho vlastního úsilí pomáhat našim klientům, není pochyb o síle obsahu marketingu pro akviziční úsilí B2B. Podniky více než kdy jindy zkoumají svůj další nákup online. Problém však je, že společnosti vyrábějí tolik neefektivní obsah. Když byli úspěšní marketingoví pracovníci B2B požádáni o důvod, proč jejich obsahový marketing fungoval, 85% dosáhlo vyšší kvality a efektivity