PerfectBanner: Testování, optimalizace a automatizace bannerových reklam

Na našem webu máme bannerovou reklamu a často musím schválit několik případů bannerových reklam pro naše nejchytřejší inzerenty. Uvědomují si, že zde plně nevyužijí provoz, pokud nevyzkouší a optimalizují svou bannerovou reklamu. To je pro většinu systémů, včetně Googlu, obtížný úkol. Musíte nahrát více instancí a nechat je běžet dostatečně dlouho, abyste získali statistickou platnost (což může trvat dlouho