Dodržuje vaše stránka O nás tyto doporučené postupy?

Stránka O nás je jednou z těch stránek, které jsou podrobně uvedeny v každém kontrolním seznamu webových stránek. Je to kritičtější stránka, než za kterou ji společnosti považují. Skvělou stránku O nás si potenciální zaměstnanci a klienti často prohlížejí, aby se dozvěděli více o lidech za společností. Často zapomínáme, že po vyhlídkách nejsou jen funkce a výhody - chtějí mít jistotu, že budou pracovat s lidmi, kterým důvěřují