E-mail: Vyhledávání a definice kódů Soft Bounce a Hard Bounce

Vyhledávání a definice kódů Soft Soft Bounce a Email Hard Bounce a definice

E-mail odskočit je, když e-mail nepřijme obchodní nebo poštovní server poskytovatele internetových služeb pro konkrétní e-mailovou adresu a vrátí se kód, že zpráva byla odmítnuta. Odskoky jsou definovány jako měkké nebo tvrdé. Měkké odrazy jsou obvykle dočasné a jsou v zásadě kódem, který odesílateli říká, že by se o to mohl snažit. Tvrdé odrazy jsou obvykle trvalé a jsou kódovány tak, aby informovaly odesílatele, aby se nepokusil znovu odeslat zprávu příjemci.

Definice měkkého odrazu

A měkký odraz je dočasný indikátor problému s e-mailovou adresou příjemce. To znamená, že e-mailová adresa byla platná, ale server ji odmítl. Typickými důvody měkkého odchodu jsou plná poštovní schránka, výpadek serveru nebo zpráva byla příliš velká. Většina poskytovatelů e-mailových služeb se znovu pokusí odeslat zprávu několikrát po dobu několika dní, než se vzdá. Mohou, ale nemusí blokovat opětovné odeslání e-mailové adresy.

Definice tvrdého odrazu

A tvrdý odraz je trvalým indikátorem problému s e-mailovou adresou příjemce. Znamená to, že e-mailová adresa pravděpodobně nebyla platná a server ji trvale odmítl. Mohla to být chybná e-mailová adresa nebo e-mailová adresa, která na poštovním serveru příjemce neexistovala nebo již neexistuje. Poskytovatelé e-mailových služeb obvykle zabrání opětovnému odesílání těchto e-mailových adres. Opakovaným odesíláním na tvrdou e-mailovou adresu se váš poskytovatel e-mailových služeb může dostat na černou listinu.

Vyhledávání a definice kódů Soft Bounce a Hard Bounce Code 4XX

Kód typ Popis
421 Měkký Služba není dostupná
450 Měkký Schránka je nedostupná
451 Měkký Chyba při zpracování
452 Měkký Nedostatečné systémové úložiště

Jak poznamenal jeden z našich komentátorů níže, skutečný RFC spojené s doručením e-mailu a návratovými kódy určuje, že kódy ve formátu 5.XXX.XXX jsou Trvalé poruchy, proto může být vhodné označení pevných kódů. Problém není vrácený kód, je to způsob, jakým byste měli zacházet se zdrojovou e-mailovou adresou. V případě kódů uvedených níže označujeme některé kódy jako Měkký.

Proč? Protože v budoucnu můžete těmto příjemcům znovu pokusit nebo odeslat nový e-mail a oni by pracovali naprosto dobře. Možná budete chtít do své logiky přidat logiku, abyste se pokusili opakovat vícekrát nebo napříč více kampaněmi. Pokud kód přetrvává, můžete e-mailovou adresu aktualizovat jako nedoručitelný.

Vyhledávání a definice kódů Soft Bounce a Hard Bounce Code 5XX

Kód typ Popis
500 Tvrdý Adresa neexistuje
510 Tvrdý Stav jiné adresy
511 Tvrdý Špatná adresa poštovní schránky cíle
512 Tvrdý Špatná adresa cílového systému
513 Tvrdý Chybná syntaxe adresy poštovní schránky cíle
514 Tvrdý Cílová adresa poštovní schránky nejednoznačná
515 Tvrdý Cílová adresa poštovní schránky platná
516 Tvrdý Poštovní schránka byla přesunuta
517 Tvrdý Chybná syntaxe adresy poštovní schránky odesílatele
518 Tvrdý Chybná systémová adresa odesílatele
520 Měkký Jiný nebo nedefinovaný stav poštovní schránky
521 Měkký Poštovní schránka zakázána, nepřijímat zprávy
522 Měkký Poštovní schránka plná
523 Tvrdý Délka zprávy překračuje administrativní limit
524 Tvrdý Problém s rozšířením seznamu adresátů
530 Tvrdý Jiný nebo nedefinovaný stav poštovního systému
531 Měkký Poštovní systém je plný
532 Tvrdý Systém nepřijímá síťové zprávy
533 Tvrdý Systém není schopen vybraných funkcí
534 Tvrdý Zpráva je pro systém příliš velká
540 Tvrdý Jiný nebo nedefinovaný stav sítě nebo směrování
541 Tvrdý Žádná odpověď od hostitele
542 Tvrdý Špatné spojení
543 Tvrdý Selhání směrovacího serveru
544 Tvrdý Nelze směrovat
545 Měkký Přetížení sítě
546 Tvrdý Byla zjištěna směrovací smyčka
547 Tvrdý Dodací lhůta vypršela
550 Tvrdý Jiný nebo nedefinovaný stav protokolu
551 Tvrdý Neplatný příkaz
552 Tvrdý Chyba syntaxe
553 Měkký Příliš mnoho příjemců
554 Tvrdý Neplatné argumenty příkazu
555 Tvrdý Chybná verze protokolu
560 Tvrdý Chyba jiného nebo nedefinovaného média
561 Tvrdý Média nejsou podporována
562 Tvrdý Je nutná a zakázaná konverze
563 Tvrdý Je nutná konverze, ale není podporována
564 Tvrdý Byla provedena konverze se ztrátou
565 Tvrdý Převod se nezdařil
570 Tvrdý Jiný nebo nedefinovaný stav zabezpečení
571 Tvrdý Dodání není autorizováno, zpráva odmítnuta
572 Tvrdý Rozšíření seznamu adresátů je zakázáno
573 Tvrdý Je vyžadován, ale není možný převod zabezpečení
574 Tvrdý Funkce zabezpečení nejsou podporovány
575 Tvrdý Kryptografické selhání
576 Tvrdý Kryptografický algoritmus není podporován
577 Tvrdý Selhání integrity zprávy

Vyhledávání a definice kódů Soft Bounce a Hard Bounce Code 5XX

Kód typ Popis
911 Tvrdý Hard bounce with no bounce code found Může to být neplatný e-mail nebo odmítnutý e-mail z vašeho poštovního serveru (například z limitu odesílání)

Někteří poskytovatelé internetových služeb mají ve svých kódech okamžitého opuštění také další vysvětlení. Vidět AOL, Comcast, Kormidelník, Outlook.com, Postini a Yahoo!Stránky správce pošty pro další definice kódů okamžitého opuštění.

4 Komentáře

  1. 1

    Ahoj, jsem trochu zmatený z toho, jak jsou stavy e-mailů zkalifikovány na základě kódů do měkkých nebo tvrdých odrazů. Protože zde, v RFC 3463 (https://tools.ietf.org/html/rfc3463) říká, že kódy ve formátu 4.XXX.XXX jsou trvalé přechodné poruchy, což znamená, že spadají do kategorie soft bounce, a kódy ve formátu 5.XXX.XXX jsou trvalé chyby, což znamená, že spadají pod tvrdé odrazy.
    Můžete objasnit, proč jsou v tomto článku některé stavové kódy, které začínají od 5, klasifikovány jako měkké odrazy?

  2. 4

    Ahoj, mám otázku, dělám poštu našim klubům a ve zprávě generuje její rozhovory o syntaxi, DNS, kvótě a neplatnosti. Invaild i quess je jednoduchý, mailadres je nesprávně napsán a kvóta pravděpodobně znamená, že je poštovní schránka plná. Je to správně? Pokud ne, co to znamená? stejně dobře jako wat znamenají další dva: syntaxe a DNS? pozdravy Gouwe

Co si myslíte?

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.