Jak umělá inteligence pomáhá podnikům

Umělá inteligence

Umělá inteligence svými schopnostmi jasně září v softwarovém průmyslu. Společnosti těží z umělé inteligence, která se neustále rozšiřuje a vyvíjí. Za posledních několik let jsme slyšeli mnoho úspěšných příběhů týkajících se umělé inteligence. Od provozní efektivity Amazonu až po udržování chodu zařízení GE, umělá inteligence vyniká. 

V dnešním světě se početně objevují nejen velké korporace, ale také malá průmyslová odvětví. Umělá inteligence má různé nástroje, které mohou pomoci malým a středním průmyslovým odvětvím zlepšit jejich produktivitu a efektivitu. 

5 způsobů umělé inteligence může vašemu podnikání pomoci

 1. Pomoc od asistenta hlasového vyhledávání - Asistent hlasového vyhledávání vám může pomoci kdykoli a kdekoli. Nejznámějším asistentem hlasového vyhledávání je Siri, který se dodává na počítačích a zařízeních IOS. Existují také další asistenti hlasového vyhledávání, jako je asistent Google a Bixby, který nově přichází na zařízeních Samsung. Asistenti hlasového vyhledávání mohou pomocí umělé inteligence pomoci poskytovat jim potřebné informace. AI může být také použita jako nástroj, který pomůže sundat náklad z člověka. Populární řešení jsou Google, Microsoft, Amazonka, a Dialogflow.
 2. Určení vhodnosti pro trh - Tento porozumět segmentaci spotřebitelů, umělou inteligenci lze použít jako nástroj k určení vhodnosti pro produktový trh. Toho lze dosáhnout využitím síly strojového učení k pochopení segmentace spotřebitele. Jakákoli obchodní organizace může použít umělou inteligenci k rychlejší analýze a shromažďování tržních analýz. Pomocí umělé inteligence mohou organizace zářit v reklamě na tradiční i online cíle. Umělá inteligence poskytuje jakémukoli podniku přehled o cílení na jeho základnu zákazníků. Jeden poskytovatel, který se zaměřuje na segmentaci zákazníků pomocí AI, je Lexer.
 3. Generování zapojení zaměstnanců do rozvoje - Ne všechny podniky budou mít schopnost najmout osobu HR. Tyto podniky mohou pomocí umělé inteligence sledovat zaměstnanecké a rozvojové potřeby zaměstnanců. Umělá inteligence také shromažďuje zpětné vazby na výkon zaměstnance. Obavy každého zaměstnance a jeho zpětné vazby lze sdílet také pomocí nástrojů umělé inteligence. Úkolem zakladatele začínajícího podniku a vlastníka firmy je vnést pozitivní vibrace na pracoviště, aby mohli zajistit, že členové jejich týmu budou rozumět zpětným vazbám a obavám. Příkladem je Řešení AmplifAI.
 4. Zlepšení zákaznických služeb - Ke zlepšení zákaznické podpory a zákaznických služeb obchodní organizace může umělá inteligence pomoci při pomoci zaměstnancům. Umělou inteligenci lze použít při třídění cestovních lístků, odpovídání na jejich dotazy online atd. Tyto umělé inteligence nástroje mohou také pomoci malým podnikům poskytovat služby efektivnějším způsobem. S využitím nástrojů AI dojde ke zvýšení spokojenosti a zapojení zákazníků. 
 5. Využití hotového řešení - Nástroje umělé inteligence mohou automatizovat a zefektivnit mnoho problémů a každodenních úkolů v kancelářských prostorech se spoustou odhodlání. Nástroje AI plní různé funkce, jako je správa komunikace, pro poskytování obchodních zpráv. Platformy založené na umělé inteligenci umožňují zákazníkům mít kontrolu nad komerčními pronajatými prostory. Prodejní síla Einstein, IBM Watson Studio, Google Cloud AI, Studio Azure Machine Learning, a Strojové učení AWS nástroje vedou průmysl.

Všechny výše uvedené nástroje umělé inteligence umožňují podnikům konkurovat. Jedním z nejčastěji prováděných úkolů využívajících AI je správa každodenní komunikace, shromažďování datové analýzy, plánování schůzek a mnoho dalšího. S pomocí umělé inteligence zlepšují malé a střední podniky svou efektivitu a schopnost reagovat na softwarovém trhu… schopné konkurovat velmi velkým organizacím.

Existují různé způsoby, jak můžete zlepšit své obchodní standardy pomocí umělé inteligence, včetně: 

 • Zajistěte, aby se vaše tržby zvýšily marketingemNástroje založené na umělé inteligenci mohou vašemu podnikání pomoci při každodenním přizpůsobování trhu, informacích o prodeji spotřebitelům, řešení problémů atd. Aplikace AI se zabývají požadavky zákazníků tak, aby poskytovaly lepší a přesnější řešení. AI může být také použita při navrhování vašich zákazníků s dalšími položkami tím, že analyzuje produkty, které používají nebo použili. Můžete hledat způsoby, jak lze optimalizovat vaše ceny, a porozumět vaší konkurenci. Aplikace AI pomáhají při určování priorit vašich zákazníků a pracují na dobré správě dodávek. 

 • Zjednodušte správu dodavatelského řetězce:Aplikace AI mohou podnikům pomoci velmi dobře spravovat jejich inventář. To je nejlepší způsob, jak optimalizovat dodavatelské řetězce a automatizovat doplňování. Aplikace umělé inteligence vám pomohou automatizovat správu objednávek a splnit vaše obchodní procesy. 
 • Zlepšení zabezpečení a údržby aplikací:AI může vašemu podnikání pomoci zlepšit plány údržby, zejména v odvětví dopravy a výroby. Například letecký průmysl používá technologie umělé inteligence pro provádění údržby. Opotřebení mechanických dílů v leteckém průmyslu lze vysledovat pomocí aplikací AI. Tyto aplikace vám mohou pomoci vytvořit plány údržby pro lepší optimalizaci. Tím se v konečném důsledku předejde nechtěnému zpoždění při doručování a analýze informací. 
 • Předcházení počítačovým zločinům:Obchodní organizace ztrácejí spoustu času snahou sledovat transakce podvodů. Vzhledem k tomu, že v umělé inteligenci existují vzorce, lze nástroje použít k detekci kybernetických bezpečnostních hrozeb. Použitím nástrojů AI může dojít ke snížení počtu falešných poplachů, které dostáváme, protože se nejedná o aplikace založené na pravidlech. 
 • Používání vlastních technologií:Existuje spousta podniků, které potřebují hromadně přepravovat výrobky. Takové podniky jsou závislé na systémech umělé inteligence. Systémy umělé inteligence lze použít k přepravě, protože jim pomohou snížit náklady a ukáží se jako spolehlivější než vozidla řízená lidmi. Přepravní poplatky lze také ušetřit pomocí systémů umělé inteligence. 
 • Najměte nejlepší kandidáty: Nalezení nejlepších kandidátů a jejich najmutí pro vaše podnikání je úkolem velmi dlouho. To je důvod, proč má umělá inteligence schopnost rozpoznávat tváře. Pomocí aplikací AI mohou náboráři vést rozhovory na základě řady emočních podnětů, které jsou předem určeny. Pomůže to vaší firmě zefektivnit náborový proces.
 • Dělat dobrá obchodní rozhodnutí:Jakákoli data jsou k ničemu, pokud nejsou řádně analyzována. Pro příjem požadovaného výstupu se musíte poučit z dostupných údajů. Můžete se zcela spolehnout na aplikace umělé inteligence, které vám usnadní práci. AI může najít vzory a tyto vzory lze použít ke zlepšení síťových a úložných technologií vašeho podnikání. 

Jedná se tedy o způsoby, jak zlepšit své obchodní standardy pomocí aplikací a nástrojů umělé inteligence. Tímto způsobem se vaše podnikání optimalizuje pro lepší zisky a dosažení dobré pozice na trhu.  

Co si myslíte?

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.