5 Základy optimalizace marketingové automatizace

Pro mnoho obchodníků se příslib řešení automatizace marketingu jeví jako nedosažitelný. Jsou příliš drahé nebo příliš složité na to, aby se učili. Tyto mýty a řadu dalších jsem rozptýlil v „Modern Marketing Manifesto“ OutMarket. Dnes chci vyvrátit další mýtus: marketingová automatizace je stříbrná kulka. Implementace softwaru pro automatizaci automaticky nezvýší zapojení a konverze. K dosažení těchto výsledků musí obchodníci optimalizovat jak svou marketingovou automatizaci, tak komunikaci. O optimalizaci lze uvažovat jako