DAM: Co je to Digital Asset Management?

Správa digitálních aktiv (DAM) sestává ze správních úkolů a rozhodnutí týkajících se přijímání, anotací, katalogizace, ukládání, načítání a distribuce digitálních aktiv. Digitální fotografie, animace, videa a hudba jsou příkladem cílových oblastí správy mediálních aktiv (subkategorie DAM). Je těžké dokázat, že jde o správu digitálních aktiv, aniž by se zdálo, že neúnavně vyjadřují zřejmé skutečnosti. Například: marketing dnes silně závisí na digitálních médiích. A čas jsou peníze. Obchodníci by tedy měli utratit tolik