Získání osobních údajů v přeplněném světě

V dnešním konkurenčním maloobchodním prostoru přizpůsobené nabídky odlišují značky v boji o upoutání pozornosti spotřebitelů. Společnosti z celého odvětví se snaží poskytovat nezapomenutelnou osobní zkušenost zákazníků s cílem budovat loajalitu a v konečném důsledku zlepšit prodej - ale je to snadněji řečeno než provedeno. Vytvoření tohoto druhu zkušeností vyžaduje nástroje, které vám pomohou naučit se o vašich zákaznících, budovat vztahy a vědět, o jaké nabídky a kdy budou mít zájem. Stejně důležité je vědět