Vytváření digitálního plánu pro firmy zaměřené na budoucnost

Tim Duncan, vedoucí vývoje produktů ve společnosti Bottle Rocket, pojednává o hodnotě při vytváření společné digitální vize ve společnosti a o tom, jak mohou být podniky agilnější při přizpůsobování se probíhající změně digitálního trhu.