Marketingová data: klíč k vyniknutí v roce 2021 a dále

V dnešní době neexistuje omluva, že nevíte, komu nabízet vaše produkty a služby a co chtějí vaši zákazníci. S příchodem marketingových databází a dalších technologií založených na datech jsou pryč dny necíleného, ​​nevybraného a obecného marketingu. Krátká historická perspektiva Před rokem 1995 se marketing převážně uskutečňoval prostřednictvím pošty a reklamy. Po roce 1995, s příchodem e-mailové technologie, se marketing stal trochu konkrétnějším. To