Puzzle identity ve správě údajů o zákaznících

Krize identity spotřebitele V hinduistické mytologii má Ravana, velký učenec a král démonů, deset hlav, symbolizujících jeho různé síly a znalosti. Hlavy byly nezničitelné se schopností morfovat a dorůst. V jejich bitvě musí tedy Rama, bůh válečníků, jít pod Ravanovy hlavy a namířit šíp na jeho osamělé srdce, aby ho nadobro zabil. V moderní době je spotřebitel trochu jako Ravana, ne z hlediska jeho