Proč je odolný B2B obchod jedinou cestou vpřed pro výrobce a dodavatele, kteří zveřejní COVID-19

Pandemie COVID-19 vrhla mraky nejistoty na obchodní prostředí a vyústila v zastavení několika ekonomických aktivit. Výsledkem je, že podniky budou pravděpodobně svědky změny paradigmatu v dodavatelských řetězcích, provozních modelech, chování spotřebitelů a strategií nákupu a prodeje. Je zásadní přijmout proaktivní kroky k tomu, aby se vaše firma dostala do bezpečné polohy a urychlila proces obnovy. Odolnost podnikání může při přizpůsobování nepředvídaným trvat dlouhou cestu