Tři nebezpečí affiliate marketingu a jak se jim vyhnout

Přidružený průmysl je nuancován. Existuje mnoho hráčů, vrstev a pohyblivých částí. Zatímco některé z těchto nuancí jsou tím, co činí přidružený model jedinečným a cenným, jako je připojení kompenzace k výsledkům, existují i ​​jiné, které jsou méně žádoucí. A co víc, pokud o nich společnost neví, riskuje poškození jejich značky. Pro společnosti, aby plně využily příležitosti a návratnosti investic, které je přidružený program schopen