Jak Ecommerce CRM přináší výhody B2B a B2C podnikům

Významný posun v chování zákazníků zasáhl v posledních letech mnoho průmyslových odvětví, ale nejvíce byl zasažen sektor elektronického obchodu. Digitálně zdatní zákazníci tíhnou k personalizovanému přístupu, bezdotykovému nakupování a vícekanálovým interakcím. Tyto faktory nutí online maloobchodníky k tomu, aby přijali další systémy, které jim pomohou řídit vztahy se zákazníky a zajistit personalizovaný zážitek tváří v tvář tvrdé konkurenci. V případě nových zákazníků je nutné