Výzvy marketingové automatizace obchodníků, prodejců a generálních ředitelů (Data + Advice)

Marketing Automation využívají velké korporace od doby, kdy došlo k jeho životu. Tento fenomén se zapsal do marketingové technologie mnoha způsoby. První řešení byla (a většinou stále jsou) robustní, bohatá na funkce a následně složitá a nákladná. To vše znesnadňovalo implementaci marketingové automatizace pro menší společnosti. I když si malý podnik může dovolit software pro automatizaci marketingu, těžko z něj získá skutečnou hodnotu. Tento