Ocenění Marcom: Alternativa k testování A / B

Vždy tedy chceme vědět, jak si marcom (marketingová komunikace) vede, a to jak ve vozidle, tak v individuální kampani. Při hodnocení značky je běžné používat jednoduché A / B testování. Jedná se o techniku, při které náhodný výběr naplní dvě buňky pro zpracování kampaně. Jedna buňka dostane test a druhá nebude. Poté se mezi těmito dvěma buňkami porovná míra odezvy nebo čistý výnos. Pokud testovací buňka překoná kontrolní buňku