Skvělá data, velká odpovědnost: Jak mohou malé a střední podniky zlepšit transparentní marketingové postupy

Údaje o zákaznících jsou pro malé a středně velké podniky (SMB) nezbytné, aby lépe porozuměly potřebám zákazníků a způsobu jejich interakce se značkou. Ve vysoce konkurenčním světě mohou podniky vyniknout tím, že využívají data k vytváření působivějších personalizovaných zážitků pro své zákazníky. Základem efektivní strategie zákaznických dat je důvěra zákazníků. A s rostoucím očekáváním spotřebitelů a regulačních orgánů ohledně transparentnějšího marketingu není lepší čas se na to podívat