Digitální údaje o chování: nejlépe střežené tajemství úderu na správnou strunu s genem Z.

Nejúspěšnější marketingové strategie jsou poháněny hlubokým porozuměním lidí, kterým jsou určeny. A vzhledem k tomu, že věk je jedním z nejčastějších prediktorů rozdílů v postojích a chování, je sledování generační čočky pro marketingové pracovníky již dlouho užitečným způsobem, jak získat empatii pro své publikum. Dnes se vedoucí společnosti s rozhodovací pravomocí zaměřují na Gen Z, narozený po roce 1996, a to oprávněně. Tato generace se bude formovat