Vypuknutí COVID-19: Dopad na reklamu a marketing

Je nesmírně cenné spolupracovat s agenturou, která je neustále na vrcholu důležitých marketingových aktualizací. Jelikož je každý podnik nucen provádět změny kvůli současným světovým okolnostem a bezpečnosti a ochraně zdraví COVID-19, znamená to poskytování dostatečné technologie pro vzdálenou pracovní sílu, přechod na služby nulového kontaktu, pokud je to možné, a utažení otěží v oblasti obchodních nákladů. V těchto dobách je rozhodující, kde utratit marketingové dolary. Podniky také musí