Výhody a nevýhody e-mailové kampaně Double Opt-In

Zákazníci nemají trpělivost třídit přeplněné schránky. Denně jsou zaplaveni marketingovými zprávami, z nichž většina se nikdy vůbec nepřihlásila. Podle Mezinárodní telekomunikační unie lze 80 procent celosvětového e-mailového provozu klasifikovat jako spam. Průměrná míra otevření e-mailu ve všech průmyslových odvětvích navíc klesá mezi 19 až 25 procenty, což znamená, že velké procento předplatitelů se ani neobtěžuje klikat