Jak vybrat rámec pro persony kupujícího

Osobnost kupujícího je složenina, která vám poskytuje bohatě podrobný obrázek o vašich cílových publikech tím, že kombinuje demografické a psychografické informace a poznatky a poté je prezentuje způsobem, který je snadno srozumitelný. Z praktického hlediska vám osobnosti kupujících pomohou stanovit priority, alokovat zdroje, odhalit mezery a upozornit na nové příležitosti, ale důležitější než to je způsob, jak dostat všechny na stejnou stránku v oblasti marketingu, prodeje, obsahu, designu a vývoje.