Uvítací lekce zpráv od e-mailových odborníků

Uvítací zpráva se může na první pohled zdát triviální, protože mnoho obchodníků by předpokládalo, že jakmile se zákazník zaregistruje, je skutek hotový a jsou ověřeni ve své roli. Jako marketingoví pracovníci však máme za úkol provázet uživatele celou zkušeností se společností s cílem propagovat neustále se zvyšující celoživotní hodnotu pro zákazníka. Jedním z nejdůležitějších aspektů uživatelské zkušenosti je první dojem. Tento první dojem může