Agilní marketing je evoluce, nikoli revoluce a proč si ji musíte osvojit

Od stavby budov po stavební software. V padesátých letech byl do vývoje a vývoje softwaru zaveden model vývoje vodopádu. Tento systém je pozůstatkem výrobního průmyslu, kde bylo nutné před zahájením prací nutně vymyslet správnou odpověď. A v tomto světě má správná odpověď smysl! Dokážete si představit scénář, kdy jste se v polovině stavby rozhodli postavit mrakodrap jinak? To znamená, že vedlejším produktem

Návrh optimální marketingové organizace.

V rozhovoru s mým přítelem a kolegou Joe Černovem, viceprezidentem marketingu v Kinvey, jsme si vyměňovali některé z nejvíce kladených otázek, které jsme oba dostali v rámci našich týmů a od kolegů v oboru. Vzhledem k tomu, že je Joe marketingem obsahu roku, nepřekvapilo by vás, kdybyste věděli, že jedna z jeho nejčastěji kladených otázek je: Jak zahájím úspěšný program marketingu obsahu? Druhá otázka, na kterou se nejčastěji ptá, je: