Jak může využití údajů o záměru kupujícího využít vaši marketingovou strategii v roce 2019

Zdá se neuvěřitelné, že do roku 2019 nebude více společností využívat údaje o záměru k řízení svých prodejních a marketingových iniciativ. Skutečnost, že tak málo lidí kopalo tak hluboko, aby odhalilo to nejlepší, vede vás a vaši společnost k rozhodující výhodě. Dnes bychom se chtěli podívat na řadu aspektů údajů o záměrech a co mohou udělat pro budoucí prodejní a marketingové strategie. Budeme zkoumat všechny