Návrh UX a SEO: Jak mohou tyto dva prvky webových stránek spolupracovat ve váš prospěch

V průběhu času se očekávání pro webové stránky vyvíjely. Tato očekávání stanovují standardy, jak vytvořit uživatelskou zkušenost, kterou web nabízí. S touhou vyhledávačů poskytnout vyhledávacím dotazům nejrelevantnější a nejuspokojivější výsledky jsou brány v úvahu některé faktory hodnocení. Jedním z nejdůležitějších v dnešní době je uživatelská zkušenost (a různé prvky webu, které k tomu přispívají.). Lze proto odvodit, že UX je zásadní