Jak vybudovat autentickou značku

Přední marketingoví guruové světa to vyjadřují různými způsoby, ale všichni se shodují, že současný trh je zralý na teorie, případy a příběhy o úspěchu zaměřené na lidské značky. Klíčovými slovy na tomto rostoucím trhu jsou autentický marketing a lidské značky. Různé generace: jeden hlas Philip Kotler, jeden z velkých starců marketingu, nazývá fenomén Marketing 3.0. Ve své stejnojmenné knize odkazuje na marketingové manažery a komunikátory, kteří mají „the