Měli by se marketingoví pracovníci vzdát přizpůsobení?

Nedávný článek společnosti Gartner uvádí: Do roku 2025 80% obchodníků, kteří investovali do personalizace, opustí své úsilí. Predicts 2020: Marketers, They're Just Not That Into You. Nyní se to může zdát poněkud alarmujícím pohledem, ale chybí mu kontext, a myslím, že je to tento ... Je docela univerzální pravdou, že obtížnost úkolu se měří ve vztahu k nástrojům a prostředkům, které má k dispozici. Například kopání