Prodej online: Detekce spouštěcích mechanismů nákupu vašeho potenciálního zákazníka

Jedna z nejčastějších otázek, kterou slyším, je: Jak víte, kterou zprávu použít pro vstupní stránku nebo reklamní kampaň? Je to správná otázka. Špatná zpráva přemůže dobrý design, správný kanál a dokonce i skvělý dárek. Odpověď samozřejmě závisí na tom, kde je vaše vyhlídka v nákupním cyklu. V každém rozhodnutí o koupi jsou 4 hlavní kroky. Jak můžete zjistit, kde jsou vaše vyhlídky