Je vaše organizace připravena využít velká data?

Big Data je pro většinu marketingových organizací více aspirací než realitou. Široká shoda ohledně strategické hodnoty Big Data ustupuje nesčetným množstvím technických otázek nutných ke strukturování datového ekosystému a k získání ostrých datových poznatků v personalizované komunikaci. Připravenost organizace využít Big Data můžete posoudit analýzou schopností organizace v sedmi klíčových oblastech: Strategická vize je přijetí Big Data jako kritické