Co je Neuro Design?

Neuro Design je nová a rostoucí oblast, která aplikuje poznatky z věd mysli, aby pomohla vytvářet efektivnější návrhy. Tyto postřehy mohou pocházet ze dvou hlavních zdrojů: Obecné principy osvědčených postupů Neuro Design, které byly odvozeny z akademického výzkumu lidského vizuálního systému a psychologie vidění. Patří sem například věci, které oblasti našeho zorného pole jsou citlivější na všímání vizuálních prvků, což pomáhá návrhářům skládat