Transformace vašeho prodeje prostřednictvím přístupu s více vlákny

Byl jsem pozván, abych se zúčastnil nedávné panelové diskuse na konferenci prodejní produktivity asociace prodejního managementu v Atlantě. Zasedání bylo zaměřeno na transformaci prodeje, přičemž panelisté poskytli své myšlenky a postřehy o osvědčených postupech a faktorech kritického úspěchu. Jeden z prvních diskusních bodů se pokusil definovat samotný termín. Co je transformace prodeje? Je to nadužívané a možná medializované? Obecná shoda spočívala v tom, že na rozdíl od efektivity nebo povolení prodeje