3 lekce od společností zaměřených skutečně na zákazníka

Shromažďování zpětné vazby od zákazníků je zřejmým prvním krokem při poskytování optimálních zákaznických zkušeností. Ale je to jen první krok. Nic se nedosáhne, pokud tato zpětná vazba nevede k nějaké akci. Zpětná vazba je příliš často shromažďována, agregována do databáze odpovědí, analyzována v průběhu času, generovány zprávy a nakonec je provedena prezentace doporučující změny. Do té doby zákazníci, kteří poskytli zpětnou vazbu, zjistili, že se s jejich vstupem nic nedělá a oni