Stále potřebujeme značky?

Spotřebitelé blokují reklamy, hodnota značky klesá a většině lidí by bylo jedno, kdyby 74% značek úplně zmizelo. Důkazy naznačují, že lidé značky úplně propadli lásce. Proč tomu tak je a znamená to, že by značky měly přestat upřednostňovat svůj image? Zplnomocněný spotřebitel Jednoduchým důvodem, proč jsou značky zbaveny své mocenské pozice, je to, že spotřebitel nikdy nebyl silnější než dnes. Vying