Dopad mikromomentů na cestu spotřebitele

Horkým marketingovým trendem, o kterém jsme začali slyšet stále více, jsou mikro-momenty. Mikro-momenty aktuálně ovlivňují chování a očekávání kupujících a mění způsob, jakým spotřebitelé nakupují napříč průmyslovými odvětvími. Ale co přesně jsou mikro-momenty? Jakými způsoby formují cestu spotřebitele? Je důležité pochopit, jak velmi nová je myšlenka mikromomentů ve světě digitálního marketingu. Think with Google je v čele výzkumu v oblasti revolučních revolucí v technologii smartphonů