Proč by měl prodej v terénu a marketing vypadat nad rámec tradičního CRM

Jak se svět stává neosobním s přiblížením technologie - sociální média, video chatování atd. Příležitost se naskytla velmi reálným způsobem. Koncept, který kdysi přišel přirozeně, intuitivně a existoval do značné míry jako dodatečný nápad, byl odsunut do nepohodlné a nákladnější časově náročné adaptace. Fyzicky se dostanete před lidi, se kterými chcete budovat vztahy. Vypadá to jako divoce zjevná představa, ale realita